ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Η εταιρεία μας πρωτοπορεί στον χώρο μας και στηρίζει τους συνεργάτες μας σε όλα τα βήματα τους για την κατάθεση προσφοράς και τελική επιτυχία στους διαγωνισμούς του Δημοσίου στα αναλώσιμα είδη εκτυπωτών.

 

Πιο αναλυτικά στηρίζουμε τους συνεργάτες μας σε:

 

Ενημέρωση για σχετικούς διαγωνισμούς βάσει τοπικών κριτηρίων.

 

Ενημέρωση περί πιθανών ασαφειών του εκάστοτε διαγωνισμού και, αν χρειαστεί, επικοινωνία με τους υπεύθυνους του διαγωνισμού.

 

Σύνταξη όλων των απαραίτητων τεχνικών εγγράφων (πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) από την εταιρεία μας αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του εκάστοτε διαγωνισμού.

 

Καθοδήγηση του συνεργάτη μας για τον σχεδιασμό των τιμών της οικονομικής προσφοράς.

 

Παράδοση των προϊόντων (τριγωνική αποστολή) εφόσον το επιθυμεί ο συνεργάτης μας στον φορέα που διενέργησε τον διαγωνισμό.

 

Συσκευασία των ειδών ανάλογα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

 

 

Σεβόμαστε πάντα τους συνεργάτες μας και εφαρμόζουμε με κανόνες αυστηρής ηθικής δεοντολογίας την φιλοσοφία μας, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ με συνέπεια, υπευθυνότητα, άμεση εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και απαράμιλλη ποιότητα των προϊόντων μας.

 

Ευχαριστούμε